DordtsePolitiek    Weet wat leeft in Dordrecht

     contact      home      2017      2016      2015      2014      2013      2012      2011

Eneco: wel of niet verkopen?


Als u bij een willekeurige bank naar binnen stapt en informeert naar de beleggingsmogelijkheden zal de adviseur vast niet over één nacht ijs met u gaan. Hij is verplicht u het hemd van het lijf te vragen. Hoe zit het met uw inkomen? Heeft u genoeg reserves achter de hand om een eventuele tegenvaller op te kunnen vangen? Hoe zit het met uw pensioen? Waar wilt u precies in beleggen? Heeft u ook rekening mee gehouden dat u het risico moet spreiden? Een goede adviseur zal u erop wijzen dat 'Resultaten uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst'.

Ook een gemeente heeft beleggingen bij een bank lopen. Zo had de gemeente Dordrecht in 2008 om de lage rentevergoeding bij de Nederlandse banken te ontwijken een miljoenendeposito van de Sociale Dienst belegd bij enkele IJslandse banken, die een hogere rentevergoeding beloofden. Miljoenen verdwenen daar als sneeuw voor de IJslandse zon na een faillissement. Gelukkig is daar later toch een deel van teruggekomen, maar dit werd overgeboekt naar een ander beleggingsvehikel ROM-D. Daar moest een groot tekort mee worden aangezuiverd. Kortom: Over de resultaten uit het verleden bij onze Drechtstedengemeenten valt nog wel het een en ander op te merken.

Naast de genoemde liquide middelen heeft de gemeente ook een lang lopende belegging in aandelen Eneco en Gevudo waarin weer aandelen HVC zijn belegd. Dit is nog een mooie erfenis uit het verleden en deze beleggingen hebben de gemeente Dordrecht de afgelopen eeuw beslist geen windeieren gelegd. Jaar na jaar kwamen hier steeds aanzienlijke rendementen vrij in de vorm van dividend. In de afvalverwerking en energievoorziening hebben de afgelopen decennia spectaculaire ontwikkelingen op gebied van wind-en zonne-energie en warmtenetten voorgedaan. Bedrijven zijn daardoor steeds meer los van de gemeenten gekomen en feitelijk gaan ze hun eigen commerciële weg. Daarbij benutten ze de mogelijkheden om in het buitenland of op zee in windmolenparken te investeren om daarmee nóg meer rendement te kunnen maken.

Duidelijk is wel dat de invloed van de gemeenten tegenwoordig op deze bedrijven vrijwel nihil is. In theorie hebben de gemeenten als aandeelhouder zeggenschap over de onderneming, maar de kennis over deze materie is niet of nauwelijks voorhanden bij portefeuillehouders. In de praktijk gaan bedrijven dus hun eigen gang en zullen zij de gemeenten alleen benaderen als er weer geld nodig is om verder te investeren. Geld is bij de Bank Nederlandse Gemeenten volop en goedkoop te verkrijgen en zal eenvoudig beschikbaar worden gesteld, omdat men weet dat als het mis gaat de gemeenten wel zullen bijspringen of garant zullen staan.

Daarnaast moeten we ons realiseren dat beide bedrijven HVC en Eneco ook nog eens werkzaam zijn in dezelfde branche. Beiden houden zich bezig met duurzame energietransitie. Iedereen is nu nog van mening dat dit een grote toekomst tegemoet gaat. Echter niemand kan in de glazen bol kijken. Als straks een uitvinding wordt gedaan, waarbij eenvoudig goedkoop energie valt te leveren, betekent dit een forse aderlating voor beide bedrijven. Wat bijvoorbeeld dan te denken van de balanswaarde van grote investeringen zoals het windmolenparken, warmtenet en verbrandingsovens? Zoals eerder opgemerkt is spreiding van het risico een eerste vereiste bij een goede belegging. Als het echt misgaat volgen er afwaarderingen en kunnen dividenduitkeringen in dat geval op de spreekwoordelijke gemeentelijke buik worden geschreven.

Daarom is mijn advies: doe de aandelen van de hand nu hier de tijd rijp voor is. Nu is het moment om te cashen. Een gemeente is geen belegger. Zonder een hoge weerstandsratio is het zelfs onverstandig om te beleggen. Dit geldt niet alleen voor een particulier zonder geld achter de hand maar ook voor de lokale overheid. Als er dan straks weer een bestemming voor de middelen moet worden gezocht, kijk dan naar lokale investeringen zodat onze regio hiervan kan profiteren. Ook is geleidelijke aflossing van lopende schulden een zeer goede bestemming van het geld. Het is helemaal niet zeker dat de huidige rente altijd zo laag blijft.

Deze week gaven alle politieke fracties in Dordrecht aan nog niet te weten, hoe om te gaan met het voorstel van het college om de aandelen Eneco samen met Rotterdam en den Haag van de hand te doen. Vreemd dat met name de linkse partijen zich zo afzetten tegen verkoop van de aandelen Eneco. Zij zouden toch als eerste beducht moeten zijn of de bezittingen van de gemeente wel te goede komt aan degene die het echt nodig hebben. Had eerder verwacht dat zij zouden voorstellen om HVC en Eneco te laten fuseren tot een nieuw duurzaam commercieel bedrijf. Dan zou met een nieuwe emissie dit bedrijf Heveco naar de beurs kunnen gaan. Deze naam heb ik overigens geleend van het grootste champignonbedrijf in Nederland dat inmiddels failliet is. Dan kunnen alle mensen die echt geloven in een duurzaam Nederland én een tegenvaller kunnen incasseren, zelf het risico nemen en gaan beleggen in dat nieuwe bedrijf.

Maar let wel: dan wel eerst even bij uw bank langs gaan voor een goed beleggingsadvies.

bram | 21 september 2017|